Комунално предузеће ,,Парк“ А.Д

Комунално предузеће ,,Парк“ А.Д

Адреса: Стевана Синђелића 51

Телефон: 050/211-506, факс: 050/211-066

Комунално предузеће ''Парк'', а.д. Мркоњић Град је од 2005.године организовано као јавно предузеће локалног значаја.

Капитал друштва је 1.260.376,00 КМ, подијељен на 1.260.376 акција номиналне вриједности 1,00 КМ, распоређен на 482 акционара. Свака акција носи право на један глас.

Основна дјелатност предузећа је:

-         одржавање водовода и канализације,

-         сакупљање и одвоз смећа,

-         уређење и одржавање зелених површина,

-         зимско одржавање градских улица и локалних путева,

-         одржавање и управљање пијацама у граду.

Поред основне дјелатности, предузеће значајан приход остварује пружањем и других услуга за које је регистровано (нискоградња, изградња водоводне и канализационе мреже, транспорт ...).

У предузећу је запослено 52 радника распоређених у управу, општи сектор, одјељење рачуноводства, одјељење наплате, одјељење водовода, одјељење механизације и одјељење чистоће.

 Радно вријеме са грађанима:Сваки радни дан од 07-15 h.

 

Преглед услуга комуналног предузећа "Парк" а.д.

 

Ред.

број

 

Назив услуге

Број корисник

Цијена услуге

 

Трајање

 

Напомена

1.

Испорука воде за пиће:

 

 

 

 

 

 

/

-домаћинства

3898

0,55 КМ/м³

 

Стално

-привреда

377

0,70-1,30 КМ/м³

-фонтане и чесме

2

0,70 КМ/м³

2.

Канализација

 

 

 

 

 

 

/

-домаћинства

2120

0,27 КМ/м³

 

/

-привреда

259

0,35-0,70 КМ/м³

-фонтане и чесме

2

0,35 КМ/м³

3.

Прикључак на водоводну мрежу

 

/

 

320-800 КМ

 

/

 

/

4.

Прикључак на канализациону мрежу

 

/

 

160-400 КМ

 

/

 

/

5.

Остале услуге

/

У складу са цјеновником

 

/

 

/

 

Ред.

број

 

Назив услуге

Број корисник

Цијена услуге

 

Трајање

 

Напомена

1.

Одвоз смећа:

 

 

 

 

 

 

/

-домаћинства

2160

0,11 КМ/м²

 

Стално

-привреда

212

0,20-0,70 КМ/м²

2.

Одржавање чистоће града

Мркоњић Град

 

По уговору

 

1 година

 

/

3.

Одржавање градског зеленила

Мркоњић Град

 

По уговору

 

1 година

 

/

 

 

ПУБЛИКАЦИЈА "ЕКОНОМИЧАН ОДНОС ПРЕМА КОМУНАЛНИМ РЕСУРСИМА"

 

У оквиру имплементације активности „Унапређења општинског управљања комуналним услугама“ која се реализује у сарадњи са ГАП-Пројектом управне одговорности, идентификовани су пакети техничке асистенције усмјерени ка побољшању тренутног стања општинског управљања комуналним услугама.

Једна од пројектних активности је израда и промоција публикације „Економичан однос према комуналним ресурсима“ која омогућава корисницима услуга да сагледају могућности рационалнијег и економичнијег кориштења комуналних услуга, те подиже еколошку свијест грађана на виши ниво.

Наведена публикација омогућава корисницима услуга да сагледају могућности рационалнијег и економичнијег кориштења комуналних услуга, чиме се еколошка свијест грађана подиже се на виши ниво.

„Домаћински“ однос према расположивим ресурсима може значајно унаприједити економску слику, како општине тако и сваког грађанина.

Публикација садржи корисне савјете и препоруке из разних области екологије и уштеде енергената, што може помоћи грађанима да у позитивном смислу промјене свој однос према околини.

                                  
Летак 1

Летак 2

Летак 3