Основна школа „Иван Горан Ковачић“

Основна школа „Иван Горан Ковачић“

Адреса: Његошева бб.

Телефон: 050/211-367

Е-мail: os059@teol.net

Основна школа “Иван Горан Ковачић” је јавна установа на буџету Републике Српске.

Све услуге се пружају у просторијама школе.

Радно вријеме од 07-19 h.

 

 

Преглед услуга Основне школе “Иван Горан Ковачић”

 

Ред.

број

Назив услуге

Цијена услуге

Трајање

Напо-мена

1.

 

Изнајмљивање књига

 

Бесплатно

Стално

-

2.

 

Информације са родитељима

 

Бесплатно

45 минута сваки дан

-

3.

 

Разговори са родитељима

 

Бесплатно

15 минута

-

4.

Родитељски састанци

Бесплатно

 

Обавезно 4 пута годишње

 

-

5.

Групни састанци

Бесплатно

По потреби

-