Машинска школа Мркоњић Град

Машинска школа Мркоњић Град

Адреса: Симе Шолаје 95

Телефон: 050/211-315

Е-мail: ssrs22mg@inecco.net

Машинска школа  је основана Одлуком Скупштине општине Мркоњић Град.

Уписана је у мрежу средњих школа Републике Српске.

Све услуге се пружају у просторијнама школе.

Радно вријеме је од 07.30  h до 19.00 h
 

 

 Преглед услуга Маинске школе Мркоњић град 

 

Ред.

број

Назив услуге

Број корисника

Трајање

Напомена

1.

Издавање свједочанстава и диплома

 

Ученици који су са успјехом завршили разред или школовање.

 

Након завршетка разреда, односно школовања.

 

-

2.

 

Издавање

увјерења о положеном испиту, одоносно савладаном програму стручног оспособљавања

 

По потреби

Одмах

На лични захтјев

3.

Издавање исписница

По потреби

Одмах

 

На лични захтјев

 

4.

Издавање дупликата свједочанстава о завршеном разреду

По потреби

 

Након оглашавања неважећег документа у Службеном гласнику РС.

 

 

На лични захтјев (изгубљена документа).

5.

 

Издавање дупликата дипломе о завршеном образовању

 

По потреби

 

Након оглашавања неважећег документа у Службеном гласнику РС

На лични захтјев

 

6.

Издавање потврде о редовном школовању

 

По потреби

 

Одмах

 

-