ЈУ Центар за социјални рад

ЈУ Центар за социјални рад

Адреса:  Бораца Српских 12,  70260 Мркоњић Град

Телефон: 050/214-345

Е-мail: csrmg@zona.ba

Јавна установа Центар за социјални рад Мркоњић Град основана је као посебан правни субјекат одлуком  Скупштине општине Мркоњић Град 10.03.2006.године.

Центар за социјални рад Мркоњић Град је општинска установа социјалне заштите чија дјелатност се састоји у обављању  послова социјалне и дјечије заштите, породичне заштите и старатељства, извршења васпитних мјера и мјера заштитног надзора,услуга социјалног рада и других послова.

Радно вријеме је од 07-15 h. 

 

Преглед услуга Центра за социјални рад Мркоњић Град 

Основна права и број корисника

 

Ред. број

Врста права

Број корисника у 2010.год.

1.

Новчана помоћ

65

2.

Додатак за помоћ и његу другог лица

307

3.

Помоћ за оспособљавање

6

4.

Смјештај у установу социјалне заштите и другу установу

21

5.

Смјештај у другу породицу

1

6.

Помоћ у кући

-

7.

Здравствено осигурање

83

8.

Једнократна новчана помоћ

108

 

 

Преглед проширених права и број корисника

 

Ред. број

Врста права

Број корисника у 2010.год.

1.

Једнократне повремене новчане помоћи

134

2.

Помоћ за набавку намирница

88

3.

Помоћ за рјешавање стамбених питања

2

4.

Помоћ за трошкове сахране

13

5.

Помоћ за набавку лијекова

4