ЈУ Дом здравља ,,Др Јован Рашковић”

ЈУ Дом здравља ,,Др Јован Рашковић”

Адреса: Јована Рашковића бб

Телефон:050/ 211-286

Е-мail: domzdr@teol.net

Јавна здравствена установа која обезбјеђује примарну здравствену заштиту грађанима по систему породичне медицине.

Оснивач установе је Скупштина општине Мркоњић Град, именује Директора фирме и Управни одбор.

Има обавезу редовног годишњег извјештаја о резултатима пословања за текућу годину и плановима рада за наредну годину.

Финансира се из Фонда здравства, из властитих извора прихода и општине. 

 

Преглед услуга које обезбјеђује ЈУ Дом здравља ,,Др Јован Рашковић” Мркоњић Град


Ред. број

Назив услуге

Напомена

1.

Породичну медицину(медицинско савјетовање и лијечење са превентивном медицинском заштитом),

-

2.

Превентивну, дјечију и општу стоматологију,

-

3.

Имунизацију,

-

4.

Хигијенско епидемиолошке послове,

-

5.

Послове лабараторије (биохемијска,хематолошка) дијагностика,

-

6.

Послове РТГ и УЗВ дијагностике,

-

7.

Хитну медицинску помоћ и хитни санитетски превоз,

-

8.

Услуге Центра за заштиту менталног здравља,

-

9.

Амбуланте за специјалистичке консултације из педијатрије и гинекологије,

-

7

Снабдјевање лијековима и Медицинским средствима и

-

10.

Услуге породилишта

-