Заштита ауторских права

Заштита ауторских права

Ауторска права – заштита интелектуалне својине
Садржаји објављени на страницама www.mrkonjic-grad.rs су производ web-развојног тима Административне службе Општине Мркоњић Град, а њихова сврха је обезбјеђивање директног приступа информацијама о програмима и услугама Административне службе Града, као и према садржајима и услугама осталих институција од важности у животу општине Мркоњић Град.
Питање заштите садржаја на овој Интернет-презентацији је покривено Законом о ауторском праву и сродним правима у БиХ. Обезбијеђене су додатне информације о идентитету извора сваке информације (текст, рачунарски генерисана графика, статична слика, аудио- или видео-материјал), са циљем забране репродукције материјала без писане дозволе.

Некомерцијална репродукција
Информације на овој Интернет-презентацији публиковане су са намјером да буду лако доступне за личну и некомерцијалну употребу и могу бити употријебљене - дјелимично или у цјелини - путем било којег средства, без накнаде или додатних одобрења од стране Административне службе Општине (само за личну и некомерцијалну употребу). Молимо Вас само за сљедеће:
- да приликом репродуковања задржите тачност података и
- да Административну службу Општине идентификујете као извор података.
ВАЖНА НАПОМЕНА: Репродукција коју направите не представља званичну верзију репродукованог материјала, нити је она била направљена са наклоношћу или намјером Административне службе Општине.

Комерцијална репродукција
Репродукција вишеструких копија садржаја ове презентације - у цјелини или у неком њеном дијелу - са сврхом комерцијалне редистрибуције је забрањена, осим с експлицитним писаним одобрењем Административне службе Општине Мркоњић Град.
Кроз процес издавања дозволе, Административна служба Општине омогућиће заинтересованим појединцима/организацијама приступ прецизним и најажурнијим верзијама информација, са циљем њихове комерцијалне редистрибуције. За све контакте везане за издавање дозволе о репродукцији материјала са www.mrkonjic-grad.rs обратите се Одсјеку за односе с јавношћу Административне службе Општине.

Садржаји који су власништво трећих страна
Неки од садржаја (текст, рачунарски генерисана графика, статична слика, аудио- или видео-материјал), на www.mrkonjic-grad.rs су предмет заштите ауторских права, чуваних од стране појединаца/организација изван Административне службе Општине. Ово је посебно изражено код садржаја који су заједнички ажурирани од стране Административне службе Општине и неких од спољних организација, као дио заједничких ангажмана у објављивању информација/садржаја за грађанство.
У таквим случајевима могу се појавити извјесне рестрикције око репродукције тих садржаја или графичких материјала, те се може појавити потреба тражења дозволе за објављивање од носиоца ауторских права над дотичним материјалом.