• 00 387 50 220 920
  • kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba

Одјељење за изградњу града и управљање имовином

Дамир Сладојевић

Начелник Одјељења за изградњу града и управљање имовином

Адреса Трг Краља Петар I Карађорђевића 1

Телефон: 050/220-920 локал 38
Факс: 050/220-954

e-mail:
d.sladojevic@mrkonjic-grad.rs.ba 


Надлежности Одјељења за изградњу града и управљање имовином:
 

  • Врши стручне и управне послове у вези са инвестицијама,
  • Врши финансијско праћење инвестиција,
  • Управља имовином (станови, пословни простори, накнаде за грађевинско земљиште и др.),
  • Обавља и друге послове који му се ставе у надлежност.    • Паркинг служба
  • Слив Црна Ријека