Садржај

Тендери / Конкурси

Обрасци


  Скупштина

  Привреда општине Мркоњић Град
  Привредни савјети
  Пут до грађевинске дозволе
  SMS паркинг
  ISO 9001:2008
  БФЦ Мркоњић Град

Руководство Скупштине општине

Руководство Скупштине општине

На конститутивној сједници изабрани одборници  Скупштине општине бирају предсједника и  потпредсједника Скупштине на временски период трајања мандата Скупштине.

Комисија за избор и именовање, након обављених консултација са политичким странкама које партиципирају у Скупштини општине, предлаже једног или више кандидата за избор Предсједника Скупштине. Предсједник постаје онај кандидат који добије натполовичну већину гласова од укупног броја одборника у Скупштини.

Избор потпредсједника Скупштине врши се према истом поступку као и за избор предсједника.

Предсједник Скупштине општине представља Скупштину општине и предсједава њеним сједницама. Потпредсједник Скупштине општине помаже Предсједнику у обављању послова из његовог дјелокруга, замјењује га у случају одсутности и обавља друге послове из дјелокруга рада предсједника које му он одреди.

Предсједник Скупштине општине Мркоњић Град је Миленко Милекић, дипломирани инжињер организације рада. Секретар Скупштине општине Мркоњић Град је Невенка Малешевић, дипломирани правник.

 

Како оцјењујете рад Начелника општине ?
Добро
Лоше
Може боље
Резултати 
Како оцјењујете рад Општинске управе?
Добро
Лоше
Може боље
Резултати