Садржај

Тендери / Конкурси

Обрасци

Привреда општине Мркоњић Град
Привредни савјети
Пут до грађевинске дозволе
SMS паркинг
ISO 9001:2008
БФЦ Мркоњић Град

Савјет за запошљавање

Савјет за запошљавање

 

        

Општина Мркоњић Град је формирала Савјет за запошљавање, чији су задаци да иницира и координира процес израде локалне политике запошљавања, креира акциони план запошљавања, учествује у изради појединачних оперативних планова (програма/пројеката) у сагласности са акционим планом запошљавања и акционим плановима запошљавања Владе Републике Српске, прати остваривање акционог плана и појединих пројеката/програма за запошљавање, доноси закључке и даје мишљења о питањима из своје надлежности, даје мишљење на приједлоге прописа и одлука које доноси Скупштина општине Мркоњић Град у областима значајним за запошљавање, усваја годишње и периодичне извјештаје о остваривању локалне политике запошљавања и даје сагласност Начелнику општине, координира и подстиче сарадњу између заинтересованих страна и пружа помоћ у реализацији њихових активности.

                                                

                       ► Први састанак Тима за израду Акционог Плана запошљавања

                       ► Први састанак Савјета за запошљавање 

 

 

                

                       

 

 

Како оцјењујете рад Начелника општине ?
Добро
Лоше
Може боље
Резултати 
Како оцјењујете рад Општинске управе?
Добро
Лоше
Може боље
Резултати