Садржај

Тендери / Конкурси

Обрасци


  Кабинет начелника општине

  Службе за ЛЕР

  Привреда општине Мркоњић Град
  Привредни савјети
  Пут до грађевинске дозволе
  SMS паркинг
  ISO 9001:2008
  БФЦ Мркоњић Град

Кабинет начелника општине

Кабинет начелника општине

Кабинет начелника општине из оквира локалног економског развоја има координирајућу улогу у припреми и изради стратешких планова развоја. Припрема годишње акционе планове имплементације стратегије и извјештаје о њиховој реализацији. Координира активности на припреми стратешких пројеката за имплементацију и идентификује изворе за њихово финансирање. 

 Контакт: 050 220 956

e-mail: kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba

 

 


Како оцјењујете рад Начелника општине ?
Добро
Лоше
Може боље
Резултати 
Како оцјењујете рад Општинске управе?
Добро
Лоше
Може боље
Резултати