Садржај

Тендери / Конкурси

Обрасци

Привреда општине Мркоњић Град
Привредни савјети
Пут до грађевинске дозволе
ISO 9001:2008
БФЦ Мркоњић Град

Основни подаци о радној снази

         Општина Мркоњић Град располаже квалитетним људским потенцијалима за обављање различитих послова. У оквиру Машинске школе, врши се школовање ученика различитих стручних усмјерења: машинска, електро, текстилна и еконосмка струка. 

На крају 2014. године у Бироу за запошљавање Мркоњић Град, на евиденцији незапослених лица налазило се 3076  лица. Од тога, активно је тражило запослење  2347 лица, а по другом основу (ради остваривања других права) јављало се 729 лица.

Стање на дан 01.04.2015.године