Садржај

Тендери / Конкурси

Обрасци

Привреда општине Мркоњић Град
Привредни савјети
Пут до грађевинске дозволе
SMS паркинг
ISO 9001:2008
БФЦ Мркоњић Град

Основни подаци о радној снази

Основни подаци о радној снази

       

 

Општина Мркоњић Град  по задњем попису има 18.136 становника, од  тога радна снага износи 36% од укупног становништва.

Радну снагу у марту 2017. години  чини  6.524 лица, односно укупан број запослених лица и укупан број незапослених лица, што је представљено у наредним графиконима. 

 

 

 Из претходног графикона видљиво је констанатан благи тренд повећања броја запослених, тако да у односу на 2011. годиуну у 2017. години имамо повећање броја запослених за око 390 лица или за 11%. 

Претходни графикон показује опадајући тренд из године у годину када су у питању сва незапослена лица са подручја општине Мркоњић Град, тако да имамо у односу на 2011. годину, у 2017. години смањење броја незапослених за 13% или 426 лица.

Како оцјењујете рад Начелника општине ?
Добро
Лоше
Може боље
Резултати 
Како оцјењујете рад Општинске управе?
Добро
Лоше
Може боље
Резултати