Садржај

Тендери / Конкурси

Обрасци

Привреда општине Мркоњић Град
Привредни савјети
Пут до грађевинске дозволе
SMS паркинг
ISO 9001:2008
БФЦ Мркоњић Град

Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности

Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности

 
Петар Куриџа
В.Д. Начелник Одјељења за општу управу и друштвене дјелатности
 
Телефон: 050/220-920, локал 30
факс: 050/220-954
mail: p.kuridza@mrkonjic-grad.rs.ba
web: www.mrkonjic-grad.rs
 
 Надлежности Одјељења за општу управу и друштвене дјелатности

 - Извршава и обезбјеђује примјену закона, других прописа и општиних аката који се односе на послове предшколског, основног и средњег образовања, здравствене заштите, науке, културе, физичке културе, спорта, религије, послове цивилне заштите, послови социјалне и дјечије заштите и послове борачко-инвалидске заштите,

- Примјењује прописе Скупштине и начелника општине, прати стање у области за које је основано и покреће иницијативу за рјешавање питања у тим областима,

- Припрема за Скупштину и начелника општине нацрте, односно приједлоге одлука и других општинх аката и појединачних аката,

- Припрема и аналитичко-информативне и друге материјалеза области из свог дјелокруга,

  - Врши управне, стручне, административне и друге послове које му у кладу са законом повјери Скупштина и начелник општине, а која нису у надлежности других одјељења .

 

 


Како оцјењујете рад Начелника општине ?
Добро
Лоше
Може боље
Резултати 
Како оцјењујете рад Општинске управе?
Добро
Лоше
Може боље
Резултати