• 00 387 50 220 920
  • kabinet_nacelnika@mrkonjic-grad.rs.ba

Статут општине Мркоњић Град

 На основу члана 30.  члана 71. и члана 72. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), Скупштина општине Мркоњић Град 18. на сједници одржаној дана 27.06.2014. године донијела је